Strona Główna ˇ Wzory dokumentów ˇ Regulaminy, instrukcje, wytyczne ˇ Akty prawne ˇ Materiały do awansu ˇ Galeria ˇ Terminarz prac zarządu Monday, July 25, 2016
Nawigacja
Strona Główna
Dane teleadresowe
Wzory dokumentów
Regulaminy, instrukcje, wytyczne
Akty prawne
Radca prawny
Materiały do awansu
Forum
Linki
Kontakt
Galeria
Szukaj
Terminarz prac zarządu
Władze Okręgu off
Planowane zmiany w systemir oświaty - prezentacja
Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP publikuje prezentację przygotowaną przez Zespół Polityki Edukacyjnej ZG ZNP dotyczącą planowanych zmian w systemie oświaty. Prezentację znajdziesz tutaj.


Petycja w obronie polskiej szkoły
Przedstawione 27 czerwca 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską "nowe" rozwiązania w edukacji oznaczają powrót do systemu sprzed 1999 roku, zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.
Związek Nauczycielstwa Polskiego, w trosce o wysoką jakość kształcenia i wychowania, mając na uwadze dobro dziecka i ucznia, przewidując ogromne koszty społeczne i finansowe, wynikające z zapowiadanej reformy, rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod petycją w obronie polskiej szkoły.
Zwracamy się do rodziców, nauczycieli, samorządowców, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych oraz osób, którym leży na sercu dobro dzieci, o podpisanie petycji.
Szczegóły o petycji znajdziesz na stronie Zarządu Głównego ZNP
Petycję możesz podpisać wchodząc na stronę tutaj.
Reforma oświaty Anny Zalewskiej

Szczegóły na Stronie Zarządu Głównego ZNP
.
340 776 podpisów pod inicjatywą!
Szkolenie Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi 2016
W dniach 10-12 czerwca 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Niebieskie Migdały" w Okunince odbyło się szkolenie Zarządu Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi oraz Przewodniczących Oddziałowych Sekcji PAiO.
W szkoleniu uczestniczył Kol. Adam Sosnowski Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP. Kol. Prezes poinformował o bieżącej działalności okręgu i aktualnych zagadnieniach związkowych i oświatowych.
W części szkoleniowej uczestniczył Radca Prawny Pan Marek Kasperek, który szczegółowo omówił tematykę nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunków pracy, oraz uprawnienia emerytalne pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał szczegółowy program szkolenia i komplet materiałów szkoleniowych.
Uczestnicy szkolenia zwiedzili Muzeum byłego Obozu Zagłady w Sobiborze.
Zdjęcia zobacz tutaj tutaj.
Rozmowy ws. pracowników samorządowych

Szczegóły znajdziesz na Stronie Zarządu Głównego ZNP.
Szkolenie OKR 2016
W dniach 20-22 maja 2016r. w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym w Zwierzyńcu odbyło się szkolenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych Okręgu Lubelskiego ZNP. W szkoleniu uczestniczyło 47 osób.
Gośćmi szkolenia byli: Kol. Grzegorz Gruchlik – wiceprezes Zarządu Głównego ZNP, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – Kol. Kazimierz Matusiak i Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP – Kol. Adam Sosnowski. Kol. Wiceprezes ZG ZNP zapoznał uczestników z zagadnieniami, którymi zajmuje się Zarząd Główny ZNP. Prezes Okręgu Lubelskiego omówił aktualne zagadnienia związkowe i oświatowe w okręgu lubelskim.
Szkolenie otworzyła i prowadziła Kol. Anna Marcinkowska – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej wraz z członkami Okręgowej Komisji. Kol. Kazimierz Matusiak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej omówił wytyczne dla Okręgowej i Oddziałowych Komisji Rewizyjnej oraz zasady kontroli zarządzania okręgiem/oddziałem ZNP. Kol Anna Marcinkowska szczegółowo omówiła Regulamin Komisji Rewizyjnej. Tematyka szkolenia objęła również zwrot kosztów podróży służbowych, zasady rozliczania delegacji działaczy związkowych. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów
z wykorzystaniem środków multimedialnych.
Zdjęcia zobacz tutaj.
Szkolenie przewodniczących Sekcji Oddziałowych Kół i Emerytów i Rencistów Okręgu Lubelskiego ZNP
W dniach 5-7.05.2016 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Babie Lato” w Okunince odbyło się szkolenie przewodniczących Sekcji Oddziałowych i Kół Emerytów i Rencistów Okręgu Lubelskiego ZNP. W pierwszym dniu szkolenia Kol. Maria Jędryczkowska - przewodnicząca Okręgowej Sekcji EiR dokonała analizy pracy Sekcji i Kół za 2015 rok oraz ogłosiła wyniki konkursu pn. „Zapobiegamy wykluczeniu społecznemu naszych członków”.
W konkursie I miejsce ex aequo zajęły: Oddziałowa Sekcja EiR w Kraśniku i Koło EiR w Staninie. Drugie miejsce zajęła Oddziałowa Sekcja EiR w Parczewie, III miejsce Oddziałowa Sekcja EiR w Chełmie. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali: Kol. Adam Sosnowski - prezes Okręgu Lubelskiego ZNP i Kol. Włodzimierz Kosior- wiceprezes Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP.
Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP zapoznał zebranych z bieżącą działalnością okręgu oraz aktualnymi zagadnieniami oświatowymi
i związkowymi. Problematykę gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych omówiła Kol. Teresa Sidoruk - prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Białej Podlaskiej.
W drugim dniu szkolenia Kol. Ryszarda Mardoń - wiceprzewodnicząca Okręgowej Sekcji EiR w Chełmie omówiła „Politykę senioralną państwa” i przedstawiła problemy „Współpracy międzypokoleniowej”. Uczestnicy szkolenia prowadzili również ożywioną dyskusję nt. realizacji „Regulaminu Sekcji Emerytów i Rencistów”, a także Statutu ZNP.
Na zakończenie szkolenia odbyło się spotkanie z Oddziałową Sekcją EiR w Świdniku, dotyczące pracy i dokonań Sekcji Oddziałowej. Zwiedzono również Port Lotniczy w Świdniku.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom szkolenia.
Zdjęcia zobacz tutaj.
Szkolenie Zamość 2016
Szkolenie członków Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP,
Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
prezesów Oddziałów i Ognisk ZNP –
Zamość 2016

Zarząd Okręgu Lubelskiego ZNP był organizatorem szkolenia dla członków Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, prezesów Oddziałów i Ognisk ZNP w dniach 22-24.04.2016r. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 103 działaczy związkowych z województwa lubelskiego.
W pierwszym dniu szkolenia odbyła się debata oświatowa pod hasłem „Co dalej z oświatą”, w której udział wzięli zaproszeni goście w osobach Kol. Grzegorza Gruchlika – wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP oraz Pana Ryszarda Golca – Wicekuratora Oświaty w Lublinie.
Czytaj więcej tutaj.

XIII Ogólnopolskie Biennale Zamość 2016
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
Lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
Lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

22 kwietnia w Zamościu Okręg Lubelski i Oddział Powiatowy ZNP w Zamościu we współpracy z Zarządem Główny ZNP i zorganizował po raz trzynasty Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli. Konkurs z wieloletnią tradycją skupia twórców z terenu całej Polski pragnących podzielić się swoją pasją i pokazać nam, to co trudne do wypowiedzenia słowami.
Wernisaż oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w sali widowiskowej Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Do tegorocznego Biennale 55 twórców zgłosiło ponad 100 prac w różnych kategoriach i technikach.
Honorowy Patronat nad uroczystością objął: Prezydent Miasta Zamościa – Pan Andrzej Wnuk. Związkowym patronatem objął przedsięwzięcie Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego - Kolega Sławomir Broniarz.
Patronatem Medialnym uroczystość objęło Radio Lublin. Partnerem XIII Ogólnopolskiego Biennale są Klub 3 Batalionu Zmechanizowanego i Liceum Plastyczne w Zamościu. Komisarzem wystawy wybrano Pana Romana Muchę.
Więcej czytaj tutaj.

Pensje nauczycieli z budżetu
Marszałek Sejmu zarejestrował Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej popierający projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Zarejestrowanie Obywatelskiego Komitetu oznacza rozpoczęcie zbierania podpisów pod projektem, gwarantującym wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, a nie jak to jest obecnie - z subwencji oświatowej, którą dysponują samorządy. Więcej czytaj na stronie Zarządu Głównego ZNP.
Strona 1 z 20 1 2 3 4 > >>

Warto

Zarząd

Głos
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006