Szkolenie Sekcji Emerytów i Rencistów
Dodane przez admin dnia July 09 2012 13:27:23
Informacja z przeprowadzonego szkolenia przewodniczących Oddziałowych Sekcji, Kół, Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w dniach 15-17 czerwca 2012r. w Zamościu
W szkoleniu udział wzięło 50 osób.
Goście biorący udział w szkoleniu kol. kol.:
Teresa Janiszewska – przewodnicząca Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów
Janusz Różycki – prezes Okręgu Lubelskiego ZNP
Teresa Sidoruk – wiceprezes Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP
Małgorzata Nowosad-Pałczyńska - wiceprezes Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP członkowie Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Zamościu.
Więcej czytaj tutaj.
Rozszerzona zawartość newsa
Nowa strona 1

Miejsce konferencji szkoleniowej:

siedziba Oddziału Powiatowy ZNP w Zamościu, ul. Rynek Wielki 8

Bursa Międzyszkolna nr 2 w Zamościu, ul. Szczebrzeska

Tematyka szkolenia i jej realizatorzy:

1.     Aktualna sytuacja i kierunki działania Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP- Janusz Różycki – Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP

2.     Współpraca i współdziałanie Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP
z Zarządem Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów – Kol. Janusz Różycki - Prezes Okręgu, kol. Teresa Sidoruk – wiceprezes Zarządu Okręgu Lubelskiego ZNP, kol. Maria Jędryczkowska – przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

3.     Informacja o wynikach kontroli Sekcji i Kół Emerytów i Rencistów przez Okręgową Komisję Rewizyjną, wytyczne do pracy.

4.     Prezentacja działalności Oddziału Powiatowego ZNP w Zamościu
i Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów – współpraca
i współdziałanie - kol. Małgorzata Nowosad-Pałczyńska – prezes Oddziału Powiatowego ZNP Zamość, kol. Maria Gościcka – przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
w Zamościu

5.     Działania podejmowane przez Zarząd Krajowej Sekcji Emerytów
i Rencistów ZNP w Warszawie – kol. Teresa Janiszewska – Przewodnicząca Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

6.     Rok 2012 rokiem Seniora i solidarności międzypokoleniowej. Działalność służąca wyzwalaniu aktywności emerytów i rencistów.
Informacja z przebiegu sesji popularno-naukowej na powyższy temat
w Gdańsku. –Kol. Ryszarda Mardoń – wiceprzewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów.

7.     Sprawozdanie statystyczne i opisowe z działalności Sekcji, Kół
i Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów za 2011r. Informacja ze szkolenia przewodniczących i wiceprzewodniczących.

- kol. Ryszarda Mardoń – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Sekcji i  kol. Irena Kowalczyk – członek Zarządu Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów

Uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze:

  • informator dotyczący znaczenia i sposobu rozwijania aktywności korzystania z pomocy służby zdrowia, zakup leków i przedmiotów ortopedycznych, zniżki na przejazdy koleją, zniżki abonamentowe
    i inne uprawnienia

  • wytyczne w sprawie korzystania z funduszu  na poratowanie zdrowia

  • składka związkowa i wzory pism o jej obniżenie

  • druk wniosku o odznaczenie za 50 lat przynależności do ZNP

  • plan pracy sekcji oddziałowej w Jastrzębiu Zdroju jako wymiana doświadczeń

  • propozycje wczasów wypoczynkowych w Krynicy Zdroju

  • ciekawe upominki promujące Zamość i jego okolice

Pokreślenia wymaga fakt wpłacenia przez Oddziały i Sekcje  5.692 zł na fundusz „Senior” w 2011r. W roku 2012r. dokonano wpłat na kwotę 5. 962 zł

Przewodniczący Sekcji i Kół przekazali z terenu swojego działania 1265 podpisów pod petycją do władz państwowych w sprawie utrzymania waloryzacji procentowej emerytur, podwyższenia najniższych świadczeń z budżetu państwa a nie ZUS i poprawy opieki zdrowotnej. Najwięcej podpisów przekazano z Oddziałowych Sekcji: Biała Podlaska - 260, Lubartowa - 120, Kraśnika - 112, Lubyczy Królewskiej - 85, Tomaszowa Lub - 84, Łukowa - 78, Radzynia Podlaskiego -  83.

Zorganizowano również:

- wystawę prac rękodzielniczych członków Sekcji Oddziałowej z Zamościa
    w siedzibie  Oddziału Powiatowego ZNP w Zamościu

-  wystaw rękodzieła członków Sekcji i Kół Emerytów i Rencistów

- wycieczkę po Starówce Zamojskiej i do Rotundy Zamojskiej – cela pomordowanych nauczycieli - członków ZNP, gdzie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze

- wycieczkę po Zamojszczyźnie ze zwiedzaniem ciekawych zabytków

- wysłuchano występu zespołu śpiewaczego rekrutującego się z członków Oddziałowej Sekcji w Zamościu.

Zdjęcia zobacz tutaj.